Omet al contingut

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT THE FESTIVAL OF CONSCIOUSNESS

Si sou usuaris de la web https://thefestivalofconsciousness.org propietat de l’Associació ConsFest, d’ara endavant, “l’Associació” o “nosaltres”), aquesta informació és del vostre interès:

1. Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

NomAssociació ConsFest
NIFG05312962
Direcció postalPasseig del Taulat 258, número 18-4 (08019) Barcelona
Correu electròniccommunication@thefestivalofconsciousness.org

 

2. En quin moment recollim les vostres dades personals?

A través dels formularis de la web:

Formulari de sol·licitud d’inscripció a l’esdeveniment: la sol·licitud d’inscripció es fa a través d’un formulari d’inscripció que l’interessat ha de completar amb les dades sol·licitades i adjuntar la informació requerida si escau.

Sempre que la inscripció requereixi de pagament, el procés de pagament està redirigit a un tercer, fet que suposa que l’Associació no tindrà accés a les vostres dades bancàries, únicament rebrem confirmació que s’ha realitzat el pagament.

Formulari per a la inscripció de voluntaris: podeu registrar-vos com a voluntari, des de la pàgina web facilitant les vostres dades de contacte perquè contactem amb vostè.

Formularis per als partners i sponsors: si estan interessats en col·laborar amb nosaltres ens poden facilitar les seves dades de contacte mitjançant els formularis de la web habilitats a aquest efecte. Els contactarem per oferir-vos tota la informació addicional que puguin requerir i si és del vostre interès, formalitzar un contracte de col·laboració.

En contactes posteriors a l’enviament d’un formulari d’inscripció o col·laboració: es podrà contactar amb els inscrits per sol·licitar informació addicional o algun aclariment sobre la informació facilitada a la sol·licitud, així com per a l’enviament d’informació que s’hagi sol·licitat a la inscripció si és el cas.

Durant l’esdeveniment: és possible que durant l’esdeveniment interactuïs amb nosaltres i ens facilitis informació addicional. En acreditar-te en els diferents actes recollirem informació sobre la teva assistència i participació a l’esdeveniment.

Consultes queixes i reclamacions: des de la web posem a disposició diferents canals per contactar amb nosaltres als que pots adreçar-te en cas de tenir alguna consulta addicional, queixa o reclamació, si s’escau recopilarem les dades necessàries per resoldre la seva consulta o gestionar la teva reclamació.

En autoritzar-nos per a l’enviament de publicitat: quan consenteixes que t’enviem comunicacions comercials.

Mitjançant Cookies: la web instal·la cookies que recullen informació sobre la navegació, us recomanem que llegiu la política de cookies per tenir tota la informació al respecte.

3. Finalitats i legitimació per a l’ús de les vostres dades

El quadre següent mostra les finalitats per a les quals podem fer servir la informació personal que ens proporciona i les posem en relació amb la base de legitimació que ens permet realitzar el tractament:

FinalitatBase de licitud
Gestió de la inscripció efectuada, confirmar que es compleixen els requisits per a la inscripció i mantenir-lo informat sobre novetats vinculades a la celebració de l’esdeveniment.L’execució d’un contracte en què l’afectat és part (art. 6.1.b) RGPD)
Durant l’esdeveniment tractarem les vostres dades per identificar-vos com a participant inscrit, facilitar l’accés a les instal·lacions, així com a les activitats incloses en la vostra inscripció.L’execució d’un contracte en què l’afectat és part (art. 6.1.b) RGPD)
Gestió administrativa i comptable del pagament de la inscripció.Complir les nostres obligacions legals (art. 6.1.c) RGPD)
Les dades de partners i sponsors es tractaran per a la captació de col·laboradors i la formalització dels contractes corresponentsConsentiment prestat per vostè (art 6.1.a) RGPD)
L’execució d’un precontracte en què l’afectat és part (art. 6.1.b) RGPD)
Gestió del voluntariat: confirmar que es compleixen els requisits per participar com a voluntari, coordinar agendes i distribuir tasques que hagin de fer els diferents voluntaris. Es podran utilitzar les dades per gestionar acreditacions, facilitar laccés a les instal·lacions i altres activitats que siguin necessàries per facilitar que el voluntari pugui realitzar les accions encomanades.Consentiment prestat per vostè (art 6.1.a) RGPD)
En cas de comptar amb una base de licitud que ens autoritzi, tractarem les vostres dades per enviar-vos informació addicional i comunicacions comercials pròpies inclosa la nostra newsletter informant-vos d’altres esdeveniments similars organitzats per nosaltres i que puguin ser del vostre interès.Quan es compleixin els requisits de larticle 21.1 de la Llei 34/2002, LSSICE per a la tramesa de comunicacions comercials electròniques.
El consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions (article 6.1.a) RGPD)
Satisfacció d’interessos legítims (art. 6.1.f) RGPD)
La informació serà tractada per complir les nostres obligacions legals i regulatòries, així com per complir amb possibles resolucions judicials i altres decisions determinades per les autoritats. Incloent la comunicació de les vostres dades personals a les forces i cossos de seguretat, sempre que tinguem sospites o indicis d’una actuació que pugui constituir un il·lícit/delicte penal.Complir les nostres obligacions legals (art. 6.1.c) RGPD)
Gestió/resolució de consultes queixes i reclamacions que ens pugui remetre i que poden estar relacionades amb els nostres esdeveniments en general o amb lexecució dun contracte en particular.El consentiment prestat en enviar la consulta (article 6.1.a) RGPD)
L’execució d’un contracte en què l’afectat és part (art. 6.1.b) RGPD)
Enviament de qüestionaris i enquestes per conèixer el grau de satisfacció dels participants i millorar la qualitat dels nostres esdeveniments.Satisfacció d’interessos legítims (art. 6.1.f) RGPD)
Analitzar la informació sobre la nostra interacció amb vostè per millorar el nostre compromís i/o realitzar estudis i estadístiques per millorar la nostra funcionalitat com a Associació, els nostres serveis relacionats amb els esdeveniments que organitzem, a més de la nostra relació i experiència amb els participants.Satisfacció d’interessos legítims (art. 6.1.f) RGPD)

4. Captació i ús d’imatges durant l’esdeveniment

Ha de saber que l’Associació, amb la finalitat de promocionar els esdeveniments i activitats en què col·labora, podrà captar imatges i/o vídeos dels participants a l’esdeveniment, aquesta captació la pot fer l’Associació, directament o mitjançant tercers contractats. Aquest tractament de dades es farà segons l’interès legítim. Les captacions podran ser publicades a Internet, al lloc web de l’Associació o de l’esdeveniment, a pàgines de xarxes socials, revistes i publicacions.

Aquesta activitat no li confereix dret de cap remuneració o benefici als subjectes que ocasionalment puguin aparèixer a les captacions.

5. Per quant de temps conservarem les vostres dades personals?

Les dades dels participants a l’esdeveniment seran tractades durant el període de temps que duri la tramitació de la inscripció. Un cop confirmada la inscripció, es tractaran fins a la finalització de l’esdeveniment.

Les dades relacionades amb el pagament de la inscripció es mantindran durant el temps necessari per complir les obligacions tributàries.

Les dades utilitzades per a la formalització de contractes de col·laboració es regiran per allò indicat en els contractes corresponents, en cas de no formalitzar-se cap contracte les dades se suprimiran quan deixin de ser necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.

Les dades dels voluntaris es conservaran fins finalitzat l’esdeveniment, encara que es podran utilitzar per a altres esdeveniments sempre que el voluntari hagi manifestat el consentiment.

Si tenim la vostra autorització per a l’enviament de comunicacions, guardarem les vostres dades fins que manifesteu la vostra voluntat de deixar de rebre aquestes comunicacions o bé fins transcorreguts 3 anys des de la seva última interacció amb nosaltres. Us recordem que totes les comunicacions comercials compten amb un enllaç que us permet donar-vos de baixa amb un sol clic.

En qualsevol de les situacions anteriors, finalitzats aquests períodes, les dades es conservaran bloquejades durant el termini determinat legalment per a la defensa davant de possibles reclamacions i per complir amb les obligacions legals que es puguin haver generat.

6. A quins destinataris es poden comunicar les vostres dades?

Les vostres dades personals seran tractades pel personal de l’Associació. Només està previst comunicar-los a les administracions públiques per complir obligacions legals.

En el cas de les dades d’inscrits i voluntaris es podran facilitar a tercers quan això sigui necessari per gestionar l’accés a les instal·lacions de l’esdeveniment i per gestionar la participació a les activitats programades.

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita dades personals?

Si tractem les vostres dades heu de saber que els vostres drets són:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podreu preguntar a l’Associació si esteu tractant les vostres dades i accedir-hi.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes.
  • Dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades.
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament: l’Associació deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que s’hagin de continuar tractant per motius previstos a la normativa.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, l’Associació facilitarà el transvasament de les dades al nou responsable.
  • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals.

A l’Associació tractem dades sobre la base del consentiment i ha de saber que té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament realitzat prèviament a la retirada.

Per exercir els vostres drets heu de contactar amb nosaltres enviant un email a communication@thefestivalofconsciousness.org o per escrit a l’adreça postal que consta en aquest document.

Sempre que ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/

Recordeu que és el responsable de les dades que ens facilita, per això, les vostres dades han de ser veraces, exactes i ha de mantenir-les actualitzades.

8. Dades de menors d’edat

Els esdeveniments organitzats per l’Associació estan adreçats a persones de totes les edats.

Els pares, mares o representants legals compraran les entrades per accedir al recinte i hauran de cumplimentar l’autorització corresponent. Ambdós documents seran imprescindibles pel seu ingrés a l’event. Podeu descarregar l’autorització aquí.

9. Com hem obtingut les vostres dades?

Si s’ha inscrit a un esdeveniment o ha emplenat un dels nostres formularis, les dades que tractarem seran les que ens proporcioneu. El sol·licitant ha de facilitar sempre informació pròpia veraç i actualitzar les dades personals en la mesura que pateixin canvis, ja que hem de disposar de la seva informació actual.

L’usuari no haurà d’incloure dades personals de tercers sense haver obtingut el seu consentiment previ i haver-los informat de la present política de privadesa, sent l’usuari l’únic responsable de la licitud de les dades que hagi facilitat.

10. Modificacions

Només utilitzarem les vostres dades personals segons el que estableix aquest document que està en vigor en el moment en què demanem la vostra informació. En cas que l’Associació dugui a terme una modificació sobre el tractament de les vostres dades us informarà oportunament.

Data actualització: 28 de novembre de 2021